Pentru ce tipuri de documente se pot face traduceri legalizate?

În repetate rânduri, am primit din partea beneficiarilor noştri, persoane fizice şi juridice, solicitarea de a face traduceri legalizate ale unor acte care – legal – nu se încadrează în categoriile documentelor pentru care se poate face acest gen de traducere, adică cea legalizată (o traducere care, pe lângă ştampila traducătorului autorizat, poartă şi ştampila şi semnătura unui notar).

Paradoxal, solicitarea expresă de depunere a traducerilor legalizate ale unor documente pentru care nu se poate face acest gen de traducere provine uneori inclusiv de la instituţii ale statului, care invocă acte legislative şi reglementări emise după anul 2013, anul în care a fost emis Ordinul Ministerului Justiţiei Nr. 2333 privind aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii
notariale nr. 36/1995.

Astfel, în conformitate cu prevederile Art. 319 din Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2333/2013, nu se pot traduce legalizat decat documente care provin de la instituţii ale statului sau de la notari publici.

De aceea, pentru orice documente sub semnatură privată (de ex: împuterniciri „de mână” sau emise de societăţi comerciale, diverse declaraţii, contracte, diplome eliberate de entităţi private, cv-uri, declaraţii pe propria răspundere) trebuie să se facă o copie legalizată la notar, pentru ca această copie (fiind emisa de un notar public) este asimilată în baza ordinului citat mai sus documentelor care pot fi traduse legalizat.

Iată mai jos prevederile relevante:

Art. 319 (OMJ 2333/2013)

(1) Înscrisul care se traduce se prezintă notarului public în una dintre următoarele forme:

 1. în original. Originalul poate fi un înscris sub semnătură privată* căruia i s-a dat, după caz, dată certă, legalizare de semnătură ori certificare sau poate fi un înscris autentic**;
 2. în copie legalizată ori certificată de autoritatea competentă care deţine în arhivă originalul înscrisului.

 […]

(6) Nu se poate legaliza semnătura interpretului şi traducătorului autorizat dacă înscrisul prezentat spre traducere, înfăţişat notarului public, este în copie simplă.

[…]

Pentru clarificare, conform Codului de procedură civilă :

*Înscrisul sub semnătură privată este acela care poartă semnătura părţilor, indiferent de suportul său material;

**[Alin. 1, art. 257] înscrisul autentic este acela făcut de funcţionarul public, notarul public sau alt agent instrumentator competent în formele si limitele atribuţiilor prevăzute de lege.

Categorii:General

Forumul Traducerilor 2016, București

Puteţi urmări Forumul Traducerilor 2016, București live pe youtube:

Taxa tv

Începând cu luna august 2003 au intrat în vigoare H.G. 977 si 978/2003, prin care persoanele fizice (familie sau persoană care locuieşte singură) cu domiciliul în România, cu exceptia celor care declară pe propria răspundere ca nu deţin receptoare radio-TV şi persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum şi sucursalele, agentiile si reprezentantele lor şi sucursalele sau reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, sunt obligate la plata taxei pentru serviciile publice de radiodifuziune şi televiziune. Taxele stabilite prin Hotărâre de Guvern sunt lunare.

Persoanele juridice care nu au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice cu mandatarii TVR (Electrica SA, ENEL, EON, CEZ) sau nu plătesc taxa tv la nivelul corect de încadrare, au obligaţia legală de a achita taxa tv direct în conturile TVR.

Iată care este cuantumul lunar al taxelor care vă revin (în funcţie de categoria în care vă încadraţi):

– pentru persoanele fizice 4 lei/familie
– pentru persoanele juridice care nu au salariaţi 4 lei
– pentru persoane juridice:  
– microîntreprinderi (pentru sediulsocial, indiferent câte subunităţi au) – adică SRL-urile de traduceri plătitoare de impozit pe venit 15 lei
– societăţi turistice (pentru unităţile cu activitate sezonieră, se percepe taxa numai pentru perioada de funcţionare) 7,7 lei/cameră
– pentru persoanele juridice cu sediul în România, altele decât cele prevăzute mai sus, inclusiv filialele acestora, precum şi sucursalele, agentiile si reprezentantele lor, sucursalele şi reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine – adică SRL-urile de traduceri plătitoare de impozit pe profit. 50 lei

 

Plata se poate face la casieriile TVR de la sediul central sau studiourile teritoriale, prin mandate postal sau prin OP în contul RO41BTRL04301202M9750102, deschis la Banca Transilvania. Beneficiar Societatea Română de Televiziune, CUI RO8468440.

Este posibil să nu vi se emită factură, dar cheltuiala aceasta se poate înregistra în contabilitate şi în lipsa unei facturi (cf. Art. 319, alin. 7 din Codul Fiscal).

Nu uitaţi şi de taxa radio (detalii aici).

Categorii:Uncategorized

Căutam asistent manager cu lb.engleză

EuroVerba Media este o agenţie de traduceri şi interpretare din Bucureşti (www.euroverba.ro, http://www.facebook.com/euroverbamedia).
EuroVerba Media caută în vederea angajării o persoană care să contribuie la îndeplinirea următoarelor sarcini: diverse sarcini administrative, preluare/predare comenzi, lucru cu publicul, cu notariatele, cu instituţii ale statului, cu colaboratorii firmei, mici traduceri, corespondenţă, facturi, etc. Căutăm în principal absolvenţi de limbi străine (engleză, a două limbă străină constituie un avantaj). În funcţie de evoluţia sa, de aptitudini, etc. persoana respectivă poate fi încadrată ulterior şi în funcţia de traducător.
Anunţul este valabil până la data de 11 martie 2016, cu posibilitatea de prelungire a termenului în situaţia în care nu au fost identificaţi candidaţii doriţi. Deşi interfaţa chestionarului de mai jos este publică, informaţiile introduse de dvs. sunt private şi nu vor fi afişate în mod public. Vă rugăm să completaţi toate rubricile. EuroVerba Media îşi rezervă dreptul de a contacta numai candidaţii consideraţi eligibili. Pentru corespondenţă, vă rugăm să utilizaţi adresa info@euroverbamedia.ro.
Candidaţii sunt rugaţi să completeze chestionarul de mai jos:
Categorii:Uncategorized

Câteva noutăţi privind fiscalitatea traducătorilor şi interpreţilor…

Vă prezint pe scurt principalele modificări aduse odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Fiscal şi a noului Cod de Procedură Fiscală, modificări care vor influenţa modul în care colegii noştri, traducători şi interpreţi care-şi desfăşoară activitatea ca PFA şi beneficiari de plăţi pe drepturi de autor, îşi vor calcula şi achita taxele şi impozitele către bugetul de stat.

Atenţie însă, mai pot apărea modificări până la intrarea în vigoare a celor două acte normative. De aceea, înainte de a trage concluzii şi de a lua măsuri, este bine să aşteptăm şi publicarea Normelor Metodologice, care pot aduce noi schimbări.

Iată noutăţile:

 1. Se modifică definiția activităților independente, în sensul includerii veniturilor din activităţi de producție pe lista acestor activităţi;
 1. Se adaugă noi tipuri de cheltuieli deductibile integral;
 1. Se majorează de la 5 ani la 7 ani termenul de recuperare a pierderii fiscale în cazul veniturilor obținute din activităţi independente, cedarea folosinței bunurilor şi din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
 1. Veniturile din activităţi independente sunt acum incluse în categoria de venituri asupra cărora se aplica contribuția la asigurările sociale (CAS), chiar daca se obțin şi venituri de natură salarială;
 1. Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente în sistem real, baza lunară de calcul al CAS, în cazul plăţilor anticipate, o reprezintă echivalentul a 35% din câştigul salarial mediu brut, urmând ca la regularizare să se achite şi diferenţele până la nivelul plafonului maxim lunar echivalent a 5 salarii medii brute;
 1. Începând cu 1 ianuarie 2017, în cazul veniturilor din activităţi independente, baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția;
 1. Începând cu 1 ianuarie 2017, se includ şi veniturile din dividende în baza calcul a CASS, chiar dacă beneficiarul obține venituri din salarii, pensii sau activităţi independente, aplicându-se însă plafonarea bazei lunare la 5 câştiguri salariale medii brute;
 1. La calculul venitului net din drepturile de proprietate intelectuală, cota de cheltuieli forfetară va fi de 40% (in loc de 20% şi 25%) ;
 1. Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, baza lunară de calcul al CAS o reprezintă diferența dintre venitul brut şi cheltuiala determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut şi nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția;
 1. În 2016, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau din dividende NU datorează CASS pentru aceste venituri, daca obțin venituri din salarii, venituri sub forma indemnizațiilor de șomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, venituri din PFA, II, profesii libere, venituri din activităţi agricole;
 1. Începând cu 1 ianuarie 2017, veniturile din drepturi de proprietate intelectuală vor fi incluse în baza de calcul a CASS, chiar daca beneficiarul obține venituri din salarii, pensii sau alte activităţi independente.

În măsura în care am noutăţi, le voi afişa aici.

Dicţionar nou…

Vă semnalez apariţia unui dicţionar religios RO-EN, elaborat de d-na Smaranda Lozinschi, apărut la Editura „Smaranda”. Mi-a fost foarte util la realizarea unor traduceri pe tema patrimoniului cultural şi religios.

Recomand achiziţionarea acestui dicţionar tuturor celor interesaţi!

dictionar religios

Categorii:Uncategorized

Căutăm colaboratori noi pentru traduceri EN/RO/EN

Avem nevoie de colaboratori CU EXPERIENŢĂ pentru echipa noastră. Dacă sunteţi interesaţi, vă rog să faceţi o traducere RO-EN şi una EN-RO, ca test, dintre cele afişate la adresa http://www.euroverba.ro/colaborari.html  şi să o trimiteţi la adresa euroverba@euroverba.ro. Numai candidaţii selecţionaţi vor fi contactaţi. Când trimiteţi mesajul cu testul, vă rog să menţionaţi ce tarif aveţi, dacă puteţi emite factură şi dacă folosiţi vreun CAT tool. Folosirea unui CAT tool nu este obligatorie şi nici eliminatorie…

Mulţumesc!

Categorii:Uncategorized

Reglementare nouă privind utilizarea caselor de marcat

În atenţia celor care au case de marcat:

Operatorii economici care sunt obligati sa utilizeze case de marcat trebuie ca la ora inceperii programului de lucru sa asigure inregistrarea sumelor de bani detinute de angajatii lor intr-un registru de bani personali, special intocmit in acest sens, se mentioneaza in OUG nr. 8/2015, recent intrata in vigoare.

Atentie! Cei care nu vor respecta aceasta obligatie vor fi sanctionati din 8 mai cu amenda de 9.000 lei.

Mai multe detalii pe avocatnet.ro.

Categorii:General

FB vs. Tweeter…

Just a little warning to those of you who have their facebook and twitter accounts linked: if you’ve set your facebook account to automatically tweet your facebook posts, you should be aware that – whenever you edit or delete your facebook posts – Twitter will continue to display your unwanted/unedited FB posts which will still be visible to your followers. So if you really want Twitter to stop displaying a FB post or to display an edited version of an older FB post, you have to delete it manually from your twitter wall and/or retweet the edited information.

Categorii:Uncategorized

Reglementări contabile noi pentru PFA

A apărut Ordinul MFP 170/17.02.2015 de aprobare a Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla, în vigoare începând cu data de 24.02.2015.

Prin acest act, se aduc modificari in privinta evidentelor in partida simpla.

Printre alţii, şi cei care obtin venituri din activitati independente (pfa-uri, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala) trebuie să aplice prevederile acestui Ordin 170.

Evidentele pot fi asigurate utilizand si formulare specifice evidentei in partida dubla.

Nu se intocmesc situatii financiare anuale.

Se completeaza obligatoriu urmatoarele registre:

– registrul jurnal de incasari si plati, in ordine cronologica, fara stersaturi sau corecturi atat cu operatiunile cu numerar sau prin banca

– registrul inventar pentru active

Registrele trebuie sa fie stampilate, parafate si inregistrate la ANAF inainte de a incepe activitatea.

Cei care au obligatia tinerii evidentelor in partida simpla prebuie sa efectueze cel putin o data pe an inventarierea bunurilor de care dispune si obligatoriu, la sfarsitul anului.

Registrele se pastreaza 10 ani iar documentele contabile aferente, 5 ani, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza 50 de ani.

Documentele care atesta provenienta unor bunuri se pastreaza pe intreaga perioada in care detine acele bunuri.

Detalii sunt disponibile şi pe pagina avocat.net (click aici).